ÚVOD

Vážení návštěvníci,

jménem bratří pražské zednářské lóže Comenius 17.listopadu 1989 Vás vítám na našich internetových stránkách. Naše lóže vznikla několik málo měsíců po listopadových změnách, na které přímo odkazuje datum v jejím názvu. Na počátku stála iniciativa Velikého Orientu Francie, který byl, spolu s Velikým Orientem Belgie, hnací silou vytvoření románského směru svobodného zednářství v tehdejším Československu.

Naše lóže byla pak nejstarší ze tří lóží, které v roce 1993 vytvořily Veliký Orient Český, první a největší českou velelóži, začleněnou v okruhu románského pojetí svobodného zednářství. V České republice vzniklo v posledních dvou desetiletích několik zednářských celků, odrážejících různorodou strukturu evropského svobodného zednářství. Z nich největší byly dvě mužské velelóže, Veliká Lóže České Republiky a Veliký Orient Český. Po dlouhých letech vzájemných nesmělých kontaktů a obtížného překonávání dědictví importované nejednotnosti světového svobodného zednářství, dospěla naprostá většina bratří obou těchto velelóží k jasné vůli k znovunalezení jednoty a skutečného „středu spojení“, jak praví základní zednářské konstituce z roku 1723. Dne 8. března 2008 se Veliký Orient Český sloučil s Velikou Lóží České Republiky a došlo tak ke sjednocení dominantní části mužského svobodného zednářství na našem území. Naše lóže byla aktivním účastníkem slučovacího procesu a vstoupila, stejně jako všechny ostatní lóže Velikého Orientu Českého, do sjednocené velelóže.

Veliká Lóže České Republiky je aktivním členem širokého celosvětového zednářského okruhu kolem Spojené Veliké Lóže Anglie, nejstarší zednářské mocnosti, založené roku 1717.

V současnosti máme asi čtyřicet členů, velmi širokého věkového i profesního rozpětí, od bratrů třicátníků po sedmdesátníky a osmdesátníky, umělce, technické inženýry, podnikatele, lékaře i vysokoškolské pedagogy. Pěstujeme právě onu obohacující věkovou a profesní různorodost, tak vzácnou v současné české společnosti.

Naše lóže pracuje ve Francouzském ritu, který v sobě nese velmi starobylé prvky původního anglického zednářství první poloviny 18. století, stejně jako tradici francouzského osvícenectví z doby před Velkou francouzskou revolucí. Jako všechny lóže, náležející do Veliké Lóže České Republiky, jsme společenstvím čistě mužským, vycházejícím z tradičního pojetí svobodného zednářství, jakkoli respektujeme i jiné zednářské koncepce, které se v průběhu času vyvinuly z této tradiční formy.

Vždy jsme usilovali o širokou názorovou pluralitu našich diskusí a o naprostou demokratičnost veškerého našeho konání, jak se sluší na řádné svobodné zednáře. Nemáme jakoukoli ambici, jako lóže či jako řád, přímo zasahovat mimo naši dílnu do běhu života české společnosti. To nám ani neumožňují naše pravidla. Na druhou stranu věříme, že principy všelidského bratrství, které pěstujeme v naší lóži se alespoň po malých kapkách šíří prostřednictvím našich jednotlivých členů i mimo zdi naší dílny.

Tyto naše skromné stránky Vám zajisté neposkytnou vyčerpávající informace o naší lóži a řádu obecně. Není to ani jejich cílem, víme, že předložit Vám můžeme jenom slova, a slovy nelze sdělit ducha zednářské spirituality, která se předává iniciací a zušlechťuje pravidelnou dlouholetou prací na svém „kameni“. Pokud ve Vás ale tyto stránky vzbudí touhu vědět více, pak zajisté splnily svůj účel.

Neboť stojí psáno: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“

Mír v duši

Ctihodný Mistr Ř…D…L… Comenius 17. listopadu 1989

Comments are closed.