LITERATURA

Na českém trhu se v posledních letech objevilo poměrně velké množství literatury o svobodném
zednářství, variující v kvalitě obsahu i překladu. Pro zájemce o toto téma mohou být přínosné, mimo jiné, následující publikace:

 • Boucher, J., Zednářská symbolika
  Klasické dílo popisující symboliku významné části francouzského zednářství.
 • Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři
  Velmi kvalitní kniha o meziválečném českoslo venském svobodném zednářství a jeho uspání počátkem let padesátých.
 • Kroupa, J., Alchymie štěstí
  Zajímavý a objevný pohled na moravské osvícenství a svobodné zednářství.
 • Ridley, J., Svobodní zednáři
  Velmi zasvěcená kniha, představující skutečně globální pohled na různé historické aspekty zednářství. Bohužel úroveň překladu je místy sub-optimální.
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 1 – 3
  Kvalifikované představení části francouzské zednářské tradice, sepsané praktikujícím českým zednářem.

Comments are closed.